Také sportujete? Mnoho lidí sportuje, i když jeÅ¡tÄ› asi pÅ™ed dvaceti lety lidé spíše jenom sedÄ›li doma, a to bylo tím, že byli populární poÄítaÄe nebo chytré mobilní telefony. A tak podobnÄ›. A také vÅ¡ichni spíše mÄ›li tablet, ale hlavnÄ› poÄítaÄ. Protože tablety jeÅ¡tÄ› nebyly tak moc populární, jako bývaly dnes Äi pÅ™edtím. Dneska je taková doba, kdy lidé dávají pÅ™ednost sportu, než aby jenom nÄ›kde sedÄ›li u televize nebo u poÄítaÄe. Myslím si, že tomu také nahrává doba, protože ve zprávách a různÄ› v televizi jsem už také slyÅ¡ela, že v poslední dobÄ› je opravdu hodnÄ› obézních lidí. A nejenom dospÄ›lých lidí, ale také dÄ›tí.

Kolo je můj nejoblíbenější sport.

Prý je o dvacet pÄ›t procent více obézních dÄ›tí, než tomu bylo tÅ™eba pÅ™ed deseti a nebo pÅ™ed patnácti lety. Podle mého názoru tohle jsou už varovná Äísla. A opravdu hodnÄ› varovná Äísla, proto si myslím, že už i snad nÄ›jací rodiÄe také už dostali rozum a radÄ›ji své dÄ›ti také vedli k pohybu, než aby jenom své dÄ›ti nechali nÄ›kde sedÄ›t u poÄítaÄe a aby jenom kynuly a jedly sladká a tuÄná jídla. Podle mého názoru tohle by nebylo vůbec zdravé. Já sama zastávám názor, že vÅ¡eho s mírou. SamozÅ™ejmÄ› že i já obÄas si sednu k poÄítaÄi a nebo k mobilnímu telefonu a hraju si různé poÄítaÄové nebo mobilní hry, ale nikdy nezapomínám na sport.

Partner také jezdí na kole.

Já totiž vím, že když jsem shodila pÅ™edtím dvacet kilo, tak si to chci samozÅ™ejmÄ› udržet a vím, že bez sportu to nejde. SamozÅ™ejmÄ› také udržuji se takhle v kondici tím, že jím pravidelnÄ› a také dÄ›lám jógu a pilates, tohle mÄ› opravdu hodnÄ› baví, ale také potÅ™ebuji zrychlit například kardiovaskulární systém, aby se pořádnÄ› procviÄil. Takže bÄ›hám a nebo také jsem si koupila rotoped a mám nové kolo, takže moc ráda vyjíždím na kole na vyjížÄky. Musím uznat, že kolo mÄ› opravdu hodnÄ› baví a je to můj nejoblíbenÄ›jší sport. A jaký sport nejradÄ›ji dÄ›láte vy? Pamatujete tÅ™eba na Å¡plhání na základní Å¡kole? To jsem nesnášela.