Asi všichni uznáme, že právo na čistou pitnou vodu by mělo být jedním ze základních práv každého člověka. Koneckonců, bez vody není život, a bez ní přežijeme podstatně kratší dobu než bez potravy. Ovšem je pravdou, že zdrojů dostatečně kvalitní vody ubývá, zatímco počet lidí se naopak zvyšuje.

To je také jeden z hlavních důvodů, proč dnes již nemáme například veřejné kašny a studny, nýbrž je součástí každého domu vodovodní přípojka potrubí. Obojí totiž funguje na zcela jiném principu, a právě ten je klíčem k celé věci.

k životu potřebujeme pitnou vodu

Městské kašny se obvykle plnily podzemní vodou, která se nacházela právě v dané lokalitě. Jistě, jejich kvalita se místo od místa různila, avšak většinou byla dostatečně kvalitní na to, aby se dala použít.

Dnes však máme podstatně více zdrojů znečištění, které v podstatě otravují i podzemní vodu, a navíc spolu s růstem populace roste i její spotřeba – kašna zkrátka již nestačí. Proto se spolu s vynálezem kanalizace rozvinul i vodovodní systém, který vodu přivádí rovnou domů.

Hlavní rozdíl je zde v tom, že tato voda k nám není přiváděna rovnou z přírody, nýbrž z vodovodních nádrží, kde zároveň prochází procesem úpravy a čištění, aby bylo zajištěno, že se v ní nenachází žádné škodlivé mikroorganismy. Díky tomu mají prakticky všichni obyvatelé přístup k čisté, pitné vodě.

oproti minulosti existuje více zdrojů znečištění podzemní vody

Samozřejmě, ozývají se hlasy, že bychom za ni neměli platit. Je však potřeba si uvědomit, že zatímco kašny byly v podstatě jednorázovou investicí a následně potřebovaly jen minimální údržbu, současný vodovodní systém vyžaduje v podstatě neustálou práci. A lidé, kteří ji provádí, za ni samozřejmě chtějí dostat svůj plat. Jistě, je pravdou, že někteří distributoři cenu nadsazují v zájmu dosažení vyšších zisků, avšak pokud by byla zadarmo, nemohl by tento systém fungovat.

To vše jsou také další důvody pro to, abychom si vody vážili a snažili se jí co nejvíce šetřit. Neustále jí totiž ubývá, zvláště v souvislosti s postupujícími změnami klimatu a růstem populace. Je tedy dobré se snažit, abychom co nejvíce oddálili dobu, kdy jí bude nedostatek.