Musím se vám pÅ™iznat, že vlastnÄ› poÄítaÄe nebyly tak úplnÄ› moje volba. Já jsem to ani tak nechtÄ›la dÄ›lat, ale moje maminka mi Å™ekla, že u nás v rodinÄ› vÅ¡ichni pracují s poÄítaÄem a vÅ¡ichni mají takové zamÄ›stnání, kde se právÄ› ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vÄ›nují poÄítaÄům. Jenomže já jsem tohle dÄ›lat nechtÄ›la, já jsem vždycky chtÄ›la být zdravotní sestra, jenomže když jsem takhle vidÄ›la ten nátlak u nás v rodinÄ›, jak vÅ¡ichni mÄ›, tak nevÄ›domky, ale i vÄ›domÄ› nutili do toho, abych Å¡la na nÄ›jakou Å¡kolu, která se hlavnÄ› vÄ›nuje poÄítaÄům a ekonomice, tak jsem nakonec neodolala. NeÅ¡la za svým snem, tak jsem se s tím smířila.

Jak jste na tom s poÄítaÄi?

A oni mÄ› jednoduÅ¡e donutili, abych Å¡la studovat ekonomickou Å¡kolu, ale Å™eknu vám, že potom mÄ› to zaÄalo docela dost bavit, takže jsem byla ráda, že jsem tam Å¡la. Jakmile jsem ale byla ve tÅ™etím roÄníku stÅ™ední Å¡koly, tak vám říkám, že to Å¡lo se mnou z kopce. Å lo to opravdu hodnÄ› dolů, a to hlavnÄ› kvůli tomu, že jsem vůbec nerozumÄ›la poÄítaÄům. SamozÅ™ejmÄ›, že takové základy jsem mÄ›la. A to, co zná dneska už asi každé sedmileté nebo Å¡estileté dítÄ›, tak to už jsem mÄ›la také. To je logické. SamozÅ™ejmÄ›, že umím pustit film nebo nakupovat online anebo si nÄ›co objednat.

Dnes má poÄítaÄ každý.

Tohle už umí každý, ale abych se dozvÄ›dÄ›la více informací, jako je například informaÄní technologie a podobnÄ› a další složité vÄ›ci, tak to bych byla na omylu, opravdu tomuhle nerozumím. A vážnÄ› nechápu, jak tÅ™eba nÄ›kdo může zjistit, kdo byl na tom poÄítaÄi anebo co tam dÄ›lal? Já vím, že je tam nÄ›jaká historie a že nÄ›kteří internetoví profesionálové se v tomhle vyznají. TÅ™eba, že umí vymazat historii poÄítaÄe. A vymazat to také už umím, ale že bych tÅ™eba umÄ›la udÄ›lat vlastní e-shop a nebo webové stránky, tak na tohle mÄ› vůbec nikdo neužije. A tohle jsem právÄ› mÄ›la ve Å¡kole umÄ›t na stÅ™ední Å¡kole. Tak jsem si Å™ekla, že pokud tohle nezvládnu a budu opakovat roÄník, tak samozÅ™ejmÄ› z této Å¡koly odejdu a půjdu na zdravotní Å¡kolu. Tak jsem zvÄ›davá, jak to nakonec celé dopadne.