Pokud se Å™ekne skleníkový plyn, pÅ™edstavíme si vÄ›tÅ¡inou oxid uhliÄitý. Jen málokdo vÅ¡ak ví, že jich je daleko více, z nichž nÄ›které jsou produkovány pÅ™irozenÄ›, jiné zase lidskou Äinností. Mezi nÄ› patří například i vodní pára.

 

Ovšem zdaleka ne všechny skleníkové plyny mají na naši planetu stejný dopad. Záleží totiž na dvou zásadních vlastnostech: na tom, jak moc skleníkový efekt ovlivňuje, a také jak dlouho v atmosféře vydrží.

 

lesní požáry jsou stále ÄastÄ›jší

 

Obvykle platí, že ty nejsilnÄ›jší skleníkové plyny se z atmosféry vytratí pomÄ›rnÄ› brzy, a naopak. RozhodnÄ› tedy neplatí, že ten, který je nejsilnÄ›jší, je zároveň také nejhorší. Proto například metan nepÅ™edstavuje až tak velký problém – aÄkoliv je pomÄ›rnÄ› silný, z atmosféry se vypaří velmi rychle.

 

Naproti tomu vodní pára se sice ve vzduchu drží dlouho, avšak její efekt je jen velmi slabý. Navíc jí lidé neprodukují tolik, takže celý cyklus je v rovnováze.

 

To se vÅ¡ak už nedá říci o oxidu uhliÄitém. JistÄ›, ten nepatří ani zdaleka k plynům s nejsilnÄ›jším skleníkovým efektem, avÅ¡ak v atmosféře pÅ™etrvává velmi dlouho. Lidé jej také produkují pouze zlomek toho, co příroda, avÅ¡ak tyto malé hodnoty se kumulují, až už se nejedná o tak malé množství.

 

zdroje elektrické energie

 

I to je důvod, proÄ právÄ› oxid uhliÄitý má ze vÅ¡ech skleníkových plynů nejvÄ›tší vliv na globální zmÄ›ny klimatu. RozhodnÄ› bychom se tedy mÄ›li snažit jeho produkci pokud možno snížit. To bohužel není tak jednoduché, neboÅ¥ vzniká pÅ™i celé Å™adÄ› průmyslových procesů, bez kterých se dnes zkrátka neobejdeme. Navíc, i kdybychom jeho produkci omezili, v atmosféře je ho tolik, že by trvalo pomÄ›rnÄ› dlouho, než by se naÅ¡e úsilí nÄ›jakým způsobem projevilo.

 

Proto je jasné, že boj proti globálním zmÄ›nám klimatu rozhodnÄ› není jednoduchý. Není snadné lidem nabídnout Å™eÅ¡ení, jehož výsledky uvidíme až za velmi dlouhou dobu, a navíc to jeÅ¡tÄ› ani není jisté. I to je ostatnÄ› důvod, proÄ na globální zmÄ›ny klimatu nÄ›kteří lidé nevěří.