K MÄ›síci, který obíhá naÅ¡i planetu, se váže mnoho nejrůznÄ›jších legend a povÄ›stí. Mnohé z nich mají koÅ™eny již v dávných dobách, jiné jsou modernÄ›jšího rázu. AvÅ¡ak aÅ¥ už se jedná o jakýkoliv příbÄ›h, pravdou je, že skuteÄnost je mnohem zajímavÄ›jší a úchvatnÄ›jší.

 

NaÅ¡e oběžnice nás totiž ovlivňuje mnohem více, než bychom si mohli myslet, a to hned z nÄ›kolika důvodů. Tím hlavním je její velikost – žádná jiná planeta nemá mÄ›síc, který by dosahoval Ätvrtiny její velikosti. V tom jsme jedineÄní a je to také jedna z vÄ›cí, které napomohly pÅ™i vzniku života. Ten vÅ¡ak ovlivňuje i dnes.

 

pohled z Měsíce na Zemi

 

Asi nejdůležitÄ›jší vliv má MÄ›síc na náklon naší planety. Je spoluodpovÄ›dný za náklon zemské osy, a tedy i za roÄní období a také mÄ›nící se délku dne a noci. Pokud by naÅ¡e ZemÄ› nebyla takto naklonÄ›na, klima na naší planetÄ› by bylo zcela odliÅ¡né, snad s výjimkou rovníku. A není jisté, zda by tu dokázal vzniknout život v takové podobÄ›, v jaké jej známe dnes.

 

Zmínit je také potÅ™eba slapové vlivy, tedy příliv a odliv. I ty podléhají pÅ™itažlivosti MÄ›síce, a bez nÄ›j by buÄ neexistovaly, nebo by nebyly ani zdaleka tak silné. A vzhledem k tomu, že je využívá mnoho moÅ™ských živoÄichů, by to znamenalo velkou zmÄ›nu v podmoÅ™ských obyvatelích pobÅ™ežních oblastí, zejména pak korálových útesů.

 

Měsíc v úplňku

 

Co se týÄe lidského organismu jako takového, pak zde příliÅ¡ velký vliv není. JistÄ›, mnozí tvrdí, že má urÄitý vliv na spánkový cyklus, a že se jim zejména o úplňku Å¡patnÄ› spí. To je vÅ¡ak dáno spíše tím, že MÄ›síc svítí mnohem jasnÄ›ji, než Äímkoliv jiným.

 

Vyvrácena je také teorie, podle níž MÄ›síc řídí ženský menstruaÄní cyklus. Ten je ve skuteÄnosti na naší oběžnici zcela nezávislý a řídí se pouze hormonálním cyklem tÄ›la samotného.

 

I přesto jej však Měsíc bezesporu velmi fascinujícím objektem, na něž jsou zaměřeny objektivy mnoha amatérských i profesionálních teleskopů.