Revize elektřiny cena je položka, která vás jistě bude zajímat, pokud jste lidé prozíraví, a máte rádio bezpečí. Jistě vám nemusíme pracně vysvětlovat, co elektřina dovede, ostatně již děti ve školách se seznamují s elektrickou energií nejen z fyzikálního hlediska, ale také s metodami poskytování první pomoci při vážných úrazech tohoto typu.

elektrické kabely

Mít doma elektřinu rozvedenou po zásuvkách a ve svítidlech je fajn, ale, jak praví přísloví, je to s ní podobné, jako s ohněm – velmi dobrý sluha, ovšem v podobě pána nevěstí nic dobrého. Elektřinu musíme krotit, je to živel, co dovede natropit mnoho nepříjemností.

Elektrický zkrat a oblouk – pokud jste někdy pracovali s elektrickou svářečkou, anebo jste byli alespoň nablízku, povšimli jste si, jak elektřina v podobě oblouku dokáže nejen propojit kovové materiály, aje zároveň je roztavit obrovskou silou. Svařování obloukem je velmi účinné a výkonné, ale to je právě ten moment, kdy elektřinu krotíme, a kdy ona slouží nám. Jestliže však ponecháme elektrický oblouk, aby se projevil v plné síle, a bude-li v blízkosti nějaký hořlavý předmět, může tu dojít k založení požáru. Stačí pak jen několik minut vaší nepřítomnosti a z malého ohniska hořících plaménků se stane obrovský průšvih, který zachvátí celý rodinný dům, rekreační chatu, nebo bytový dům.

elektrická rozvodná síť

Revize elektřiny se provádí proto, aby se zabránilo těmto jevům, a aby prevence byla tou nejúčinnější zbraní, kterou bychom měli nasadit ještě před tím, než budeme volat hasiče.

Úraz – většina úrazů elektrickým proudem bohužel končí fatálně, i když se snažíme poskytnout první pomoc. Dalo by se říci, že větší šanci na přežití má člověk, který krvácí z otevřené zlomeniny při děsivé autonehodě, než někdo, kdo šlápl bosou nohou na poškozenou prodlužovací šňůru – tedy poměrně nevinnou událost v domácnosti. Buďte proto prozíraví a nechte elektrikáře zkontrolovat většinu spotřebičů, svítidla, prodlužovací šňůry a přívodní kabely.